dr. Žiga Barba

asistent z doktoratomE-mail: Tel: +38615885373

Izobrazba

  • dipl. fiz. (UN) (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2013)
  • mag. fiz. (UN), fizika kondenzirane snovi (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2015), naslov magistrskega dela »Spektrometer za fotone z energijskim oknom v smeri vpadnega žarka«, mentor: izr. prof. dr. Matjaž Žitnik
  • doktor znanosti s področja fizike, (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020), naslov disertacije, »Magnetic Bottle Electron Spectroscopy of Atomic Reactions Triggered by a Pulsed Electron Beam«, mentor: izr. prof. dr. Matjaž Žitnik

Zaposlitev

  • mladi raziskovalec na IJS, 2015 - 2020
  • asistent z doktoratom, IJS F2, 2020 -

Delovna področja

  • koincidenčna elektronsko spektroskopija
  • MeV SIMS masna spektroskopija