dr. Eva Menart

asistentka z doktoratomE-mail:

Z raziskovalnim delom, ki združuje naravoslovje in kulturno dediščino, se je dr. Menart začela ukvarjati med študijem, po katerem je pridobila štipendijo za doktorski študij na University College London in 2013 doktorirala iz dediščinske znanosti (angl. Heritage Science).

Po doktoratu se je zaposlila na Kemijskem inštitutu v Odseku za analizno kemijo, kjer je bilo njeno raziskovanje na področju elektrokemije usmerjeno predvsem v plinske senzorje za zaznavanje propadanja materialov KD (npr. Obzorje 2020 projekt Nanorestart). Od konca leta 2016 je zaposlena v Narodnem muzeju Slovenije, kjer je od leta 2017 vključena v ARRS program P6-0283 Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave. Preko omenjenega programa je od konca l. 2018 dopolnilno zaposlena tudi na Institutu »Jožef Stefan«. Njeno raziskovalno področje so analize predmetov KD s poudarkom na neporušnih metodah (XRF, PIXE) in interpretaciji rezultatov. Ukvarja se tudi z raziskavami na področju preventivnega konserviranja, kjer sodeluje v mednarodnih in nacionalnih projektih. Od l. 2018 je vključena v COST akcijo PortASAP na temo prenosnih in nizkocenovnih analiznih orodij in instrumentov, kjer vodi delovno skupino za področje kulturne dediščine. Od l. 2021 v Narodnem muzeju Slovenije vodi Oddelek za konserviranje in restavriranje.

Izobrazba

 • univ. dipl. kemičarka (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2009)
 • doktorat s področja dediščinske znanosti (PhD Heritage Science, The Bartlett School of Graduate Studies, University College London (UCL), UK, 2013)

Zaposlitev

 • raziskovalka (asistentka z doktoratom), Kemijski inštitut, Odsek za analizno kemijo, 2013 – 2016
 • konservatorka restavratorka z doktoratom, Narodni muzej Slovenije, Oddelek za konserviranje in restavriranje, 2016 – (asistentka z doktoratom 2017 – 2020, znanstvena sodelavka 2020 – )
 • raziskovalka (asistentka z doktoratom), Institut »Jožef Stefan«, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, 2018 – (dopolnilna zaposlitev)

Delovna področja

 • analiza predmetov kulturne dediščine s poudarkom na neporušnih analiznih metodah (XRF, PIXE), arheometrija
 • raziskave s področja preventivnega konserviranja kulturne dediščine

Nagrade

 • študentska Prešernova nagrada za raziskovalno nalogo 'Uporaba separacijskih analiznih tehnik za identifikacijo zgodovinskih črnil' (2008)
 • priznanje Mirka Šubica (2020, skupaj s sodelavci Oddelka za konserviranje in restavriranje NMS)

Drugi projekti

Mednarodni:

 • NANORESTART, Horizon 2020, http://www.nanorestart.eu/ (2015 – 2018)
 • APACHE (Active & intelligent PAckaging materials and display cases as a tool for preventive conservation of Cultural Heritage), Horizon 2020, https://www.apacheproject.eu/ (2019 – 2022)
 • PortASAP - European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platform, COST action, http://portasap.eu/ (2018 – 2021)

Nacionalni programi in projekti: