Matjaž Mihelič

višji strokovni sodelavecE-mail: Tel: +38614773651

Izobrazba

  • univ. dipl. inž. elektrotehnike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 1977)
  • magister elektrotehniških znanosti (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 1983)

Zaposlitev

  • Institut "Jožef Stefan", 1977 -

Delovna področja

  • Elektronika, razvoj merilne in regulacijske elektronike na področju jedrske fizike,1977 -
  • Dozimetrija in meroslovje, področje ionizirajočega sevanja, 1992 -

Nagrade

  • Nagrada za izume in izboljšave sklada Borisa Kidriča, Ljubljana, 1987

Drugi projekti

nacionalni

  • Vzdrževanje merilne sledljivosti referenčnega etalona - Ionizirajoče sevanje
  • Kalibracije

 

mednarodni

  • Kalibracije