prof. dr. Žiga Šmit

redni univerzitetni profesor v pokojuE-mail: Tel: +38614766589

Glavno raziskovalno področje dr. Šmita je fizika notranjih atomskih lupin. Prispeval je k razvoju ionizacijskih modelov in računalniških programov v približku ravnih valov in v semiklasični aproksimaciji. Eksperimentalno deluje pri razvoju ionskih spektroskopskih metod, posebno pri razvoju programov za analizo debelih tarč z metodo PIXE, ki vključujejo diferencialne metode za analize elementov po globini vzorca. Na Fakulteti za matematiko in fiziko UL je poučeval osnovno fiziko, na Filozofski fakulteti vodi kurz iz arheometrije, s predmetom Optične metode je sodeloval na  ALUO. Med svojim delovanjem je opravil daljše znanstvene obiske na univerzah v Linzu, Singapurju in Antwerpnu. Njegovo sedanje raziskovanje poteka v sodelovanju z arheološkim oddelkom v Narodnem Muzeju Slovenije in obsega analize predmetov premične kulturne dediščine. Ukvarja se z analizo stekla in kovin  prazgodovinskega, rimskega, srednjeveškega in zgodnjega novoveškega obdobja, z analizo kovin v rimski vojaški opremi, pa tudi z analizo pigmentov in mineralov.

Izobrazba

 • 1977              diploma iz fizike, Univerza v Ljubljani
 • 1977-1980     podoktorski študij na Univerzi v Ljubljani, magisterij
 • 1985              doktor fizikalnih znanosti, Univerza v Ljubljani
 • 1989              docent na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
 • 1995              izredni profesor
 • 2005              redni profesor  

Zaposlitev

 • 1978-1997     Institut Jožef Stefan
 • 1997-2018     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, dopolnilna zaposlitev na IJS  
 • 2019               pogodbeno sodelovanje z IJS

Delovna področja

 • Atomska fizika: ionizacija notranjih lupin z lahkimi ioni, ionizacijski modeli
 • Uporabna fizika: razvoj metode PIXE in drugih spektroskopskih metod z lahkimi ioni, numerični modeli za izračun koncentracij
 • Arheometrija: uporaba metod PIXE-PIGE-RBS za analizo arheoloških in drugih historičnih materialov (kovine, novci, steklo, keramika, kovinski pigmenti)

Nagrade

 • Nagrada sklada Borisa Kidriča za izume in izboljšave: 1978, 1985 (skupaj z drugimi)
 • Nagrada sklada Borisa Kidriča: 1987
 • Častno Valvasorjevo priznanje: 2007
 • Nagrada revije X-ray Spectroscopy za najboljšega recenzenta: 2014
 • Valvasorjeva nagrada: 2017 (skupaj z drugimi)
 • Častni član Društva restavratorjev Slovenije (2019)

Drugi projekti

mednarodni

 • COST projects
 • RER 1006, 2005-2007: Nuclear Techniques for the Protection of Cultural Heritage Artefacts in the Mediterranean Region (IAEA TC)
 • RER 8015, 2009-2012: Using Nuclear Techniques for the Characterization and Preservation of Cultural Heritage Artefacts in the European Region (IAEA TC)
 • RER 0034, 2012-2013: Enhancing the Characterization, Preservation and Protection of Cultural Heritage Artefacts (IAEA TC)

nacionalni

 • 1991-1994: Študij elektronskih korelacij s pomočjo dvojne ionizacije in radiativnega Augerjevega procesa
 • 1994-1997: Študij elektronskih korelacij
 • 1997-1999: Elektronske korelacije v atomskih procesih
 • 1998-2000: Tehnološke analize srednjeveškega stekla (vodja dr. Mateja Kos)
 • 2001-2004: Nedestruktivne analitske metode pri raziskavah materialne kulture 16. in 17. stoletja (vodja projekta)
 • 2004-2007: Nedestruktivne analitske metode kot temelj zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih raziskav (vodja projekta)
 • 2004-2008: Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave (vodja dr. Janka Istenič)
 • 2009- : Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave (vodja doc. dr. Janka Istenič)