Matic Pečovnik

Nekdanji zaposleni

Raziskovalno področje, ki se mu posveča Matic Pečovnik, večinoma zajema mnoge vidike interakcije med plazmo in steno v bodočih fuzijskih reaktorjih tipa tokamak. V ožjem smislu, lahko raziskovalčevo dejavnost strnemo na raziskovanje nastajanja in evolucije poškodb v kristalni mreži volframa ter interakcijo le-teh z vodikovimi izotopi. V okviru svoje raziskovalne dejavnosti za izdelavo doktorske disertacije, je raziskovalec uspešno vzpostavil tesno sodelovanje s tujimi raziskovalnimi instituti. Pri tem najbolj izstopata Max-Planck Institut za plazemsko fiziko v Nemčiji (IPP, Garching) ter Francoska agencija za alternativne vire energije (CEA, Cadarache). S pomočjo nemških kolegov sodelovanje uspešno rojeva sadove predvsem na eksperimentalnem področju nastajanja poškodb kristalni mreži volframa, medtem ko v sodelovanju s francoskimi kolegi le-te pojave uspešno opisuje s pomočjo raznih teoretičnih pristopov.

Izobrazba

  • magister fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2017)
  • doktorat s področja fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2017 - )

Zaposlitev

  • mladi raziskovalec na IJS, 2017 –
  • asistent na FMF, 2019 –

Delovna področja

  • raziskave interakcij plazme s površino
  • vpliv napak v kristalni mreži volframa na zadrževanje vodikovih izotopov
  • vpliv prisotnosti helija na zadrževanje vodikovih izotopov v volframu