dr. Darko Hanžel

raziskovalni sodelavecE-mail: Tel: +38614773518

Dr. Darko Hanžel se ukvarja z raziskavami lastnosti snovi z meritvami notranjih magnetnih in električnih hiperfinih polj z Mössbauerjevo spektroskopijo. Za doktorat je razvil zelo učinkovit detektor konverzijskih elektronov, ki ga je uporabil za neporušni študij vmesne plasti med tankim filmom in podlago. Koordiniral je EU projekt na temo degradacije materialov v agresivnih okoljih (1993-1996). Njegovo delovanje je v obdobju med 1993 in 2002 potekalo med laboratorijem v Sloveniji in laboratoriji v Mainzu, Göttingenu, Darmstadtu, Madridu in Budimpešti.  Po  povratku v Slovenijo je v sodelovanju s Kemijskim institutom raziskoval lastnosti baterijskih katodnih materialov in-situ in in-operando z Mössbauerjevo spektroskopijo. Ukvarja se z lastnostmi magnetnih nanomaterialov in njihovimi faznimi prehodi. V sodelovanju z Institutom Rudjer Bošković je raziskoval lastnosti sedimentov in mineralov v Sloveniji in na Hrvaškem. Z uporabo ab-initio računskih metod, NMR, EXAFS, EPR, magnetnih meritev in Mössbauerjeve spektroskopije je določil porazdelitev Fe in Al v kovinskih trimerih v mešanih kovinsko-organskih spojinah MIL-100. V železovo fosfatnih katalizatorjih za sintezo metanola je v različnih delovnih atmosferah določil prevladujoče faze in njihove fazne spremembe v procesu katalize. V sodelovanju z industrijskimi partnerji je raziskoval lastnosti zmrznjenih raztopin magnetnih materialov. Izdelal je metodo, ki omogoča meritve Mössbauerjevih spektrov na zamrznjenih raztopinah.

Njegovo delo je predstavljeno v več kot 70 člankih, vabljenih predavanjih na konferencah. Bil je predstavnik Slovenije v IBAME (International Board on Applications of Mössbauer Spectroscopy) in član svetovalnih odborov mednarodnih konferenc. V njegovem laboratoriju so študenti raziskovali za pridobitev diplomskih in doktorskih del.

Izobrazba

 • univ. dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1984)
 • magisterij iz fizike, (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1987)
 • doktorat iz fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1992)

Zaposlitev

 • raziskovalni sodelavec na IJS, 1987- danes
 • podoktorsko izpolnjevanje Univerze v Mainzu, Göttingenu, Darmstadtu ( 1993-2002)
 • raziskave na Univerzi v Mainzu (1989-1992)
 • raziskovalec na Fakulteti za matematiko in fiziko, 1984 – 1987

Delovna področja

 • raziskave snovi z Mössbauerjevo spektroskopijo
 • vakuumska tehnologija
 • študij faznih prehodov s spektroskopskimi metodami
 • razvoj merilnih metod
 • elektrokemija, raziskave katodnih materialov za baterije in-operando
 • katalizatorji
 • magnetni nano materiali, porozni kovinsko organski materiali
 • industrijske raziskave
 • raziskave mineralov in sedimentov
 • tanki filmi in vmesne plasti

Drugi projekti

mednarodni

 • SLO-CN  bilateralni projekt v sodelovanju s KI (2018-2020): Structural Evolution in FePO4 catalysts for oxidative dehydrogenation of propane and butane to produce a high selectivity of propylene and butadiene
 • Dva EU projekta na sinhrotronu PETRAIII, Hamburg, Nemčija (2012-2014)
 • Projekt na sinhrotronu APS, Chicago, (2013)
 • Mednarodni project IMuseum (15 partnerjev) za pripravo projekta za Horizon 2020, Call NMP-13 (Local E-Store) (2014)
 • Bilateralni projekt z Univerzo v Mainzu,  Bildung und Phasenbestand dünner Schichten auf eisenhaltigen Materialien
 • Bilateralni projekt z  Univerzoy vf Göttingenu, Intermetallische Schutzschichten Fe-Al-X: Bildungskinetik, Struktur und Stabilität
 • Bilateralni projekt z  Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart, ESCA Microscopy Investigations of Chemical Inhomogeneities in Sintered Silicon Nitride Ceramics
 • DAAD štipendija Darmstadt (dva meseca 2001 in dva meseca 2002)
 • Bilateralni projekt z  Institutom R. Bošković, Zagreb, Sediments
 • Bilateralni projekt s  CSIC Rocasolano, Madrid, 1999-2003
 • Bilateralni projekt z  Univerzo Lorand Eötvös, Budapest, 1999-2005
 • koordinator EU projekta (1993-1997)  Thin Layers and Interfaces and Their Degradation  in  Agressive Environments s partnerji iz Univerze v Mainzu, Univerze Lorand Eötvös, Budimpešta, CSIC Rocasolano

nacionalni

 • član programske skupine Študij atomov, molekul in struktur s fotoni in delci (1999-2020)
 • ARRS projekt, Synthesis of magnetic nanoparticles for the microwave absorbers and magnetic fluids (2007-2010)
 • ARRS projekt, Novel, enviromental friendly, high energy density materials for use in Li-ion batteries (2007-2010)
 • ARRS projekt, Nanostructured cathodes for lithium sulphur bateries (2013-2016)
 • Trije razvojni projekti za razvoj metod in karakterizacijo za farmacevtsko industrijo (2017-2018)
 • ARRS velika oprema (2018) za kriostat z zaprtim ciklom hlajenja in Mössbauerjev eksperiment

delo v mednarodnih odborih in komitejih

 • Predstavnik v IBAME (International Board on Applications of Mössbauer Spectroscopy) med 1995 in 2008
 • član svetovalnega odbora konferenc  ICAME95, ICAME97,ICAME99,ICAME2001, ICAME2003, ICAME2005  ( International Conference on the Applications of Mössbauer Effect)
 • član svetovalnega odbora konferenc  ISIAME96, ISIAME2000, ISIAME2004 in ISIAME 2008, ISIAME2020  (International Symposium on the Industrial Applications of Mössbauer Effect)
 • član svetovalnega odbora konference  Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (MECAME 2020)