LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti

Akreditacijska listina LP-022 LP-022_snip

Priloga k akreditacijski listini LP-022

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode, tla, zrak, odpadki, okolje), živila, biološki, vzorci, goriva in maziva, kmetijski proizvodi, les, tobačni izdelki, gradbeni proizvodi in materiali, industrijski materiali in proizvodi, kemikalije, kemični proizvodi, kozmetika, plastika in guma, tekstil in usnje, steklo, keramika, papir, karton in embalaža

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
1. LMR-DN-10 ** / ver. 14 (dec. 2021)
interna metoda

Vsebnost radionuklidov: aktivnost na vzorec Bq, specifična aktivnost Bq/kg ali koncentracija aktivnosti Bq/m³

Radionuklidi, ki sevajo
žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju
(5–3000) keV)

Dimenzija vzorca: od točkastega vira do velikosti (Φ111 × 60) mm3 v cilindrični geometriji

Visokoločljivostna spektrometrija gama

Območje od 0.005 Bq/kg ali  od  1.0·10-6 Bq/m3 (zračni filtri)

odvisno od radionuklida in materiala

Meje detekcije in druge karakteristične limite so določene po standardu ISO 11929:2019

Merilna negotovost  (izražena kot relativna vrednost, k=1):  ≥3 %

trdni in tekoči materiali

2. LMR-DN-23 *** / ver. 05 (nov. 2020)
interna metoda

Vsebnost radionuklidov: aktivnost na vzorec Bq, specifična aktivnost Bq/kg ali koncentracija aktivnosti Bq/m³

Radionuklidi, ki sevajo
žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju
(5–3000) keV)

Dimenzija vzorca: od točkastega vira do velikosti (Φ111 × 60) mm3 v cilindrični geometriji

Visokoločljivostna spektrometrija gama za karakterizacijo referenčnih materialov

Območje
(0,02 Bq/kg–100 kBq/kg) ali (0,02 Bq/L–100 kBq/L)
odvisno od radionuklida in materiala

Meje detekcije in druge karakteristične limite so določene po standardu ISO 11929:2019

Merilna negotovost (izražena kot relativna vrednost, k=2)

trdni in tekoči materiali

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

**  Rezultati meritev aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov s spektrometrijo gama so lahko podani v enotah Bq na vzorec, Bq/m3 za tekoče vzorce in zračne/aerosolne filtre, Bq/kg za trdne in tekoče vzorce in Bq/m2 za vzorce padavin in zemlje (depozit / used). Območje preskušanja in meje detekcije so odvisne od radionuklidov in vrste materiala vzorca. Podatki o pričakovanih mejah detekcije za izbrane radionuklide in materiale pri običajnih časih meritev in količini merjenca so dostopni na spletni strani laboratorija  dostopni tukaj. Dodatne informacije so na željo naročnika na razpolago v laboratoriju.

V decembru 2021 je bila opravljena redna revizija vsebine postopka, vsebino smo uskladili z dejanskim potekom del v laboratoriju ter dodali nekaj novih podrobnih opisov analiz v posebnih primerih.

*** Rezultati meritev aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov s spektrometrijo gama za karakterizacijo referenčnih materialov so lahko podani v enotah Bq na vzorec, Bq/m³ za tekoče vzorce in zračne/aerosolne filtre, Bq/kg za trdne in tekoče vzorce in Bq/m² za vzorce padavin in zemlje (depozit / used). Območje preskušanja in meje detekcije so odvisne od radionuklidov in vrste materiala vzorca. Podatki so na željo naročnika na razpolago v laboratoriju. Za izbrane radionuklide in materiale so podrobni podatki dostopni tukaj.

V novembru 2020 je bila opravljena redna revizija vsebine postopka, dodali smo poglavje o preverjanju ravnovesja pri radionuklidih iz uranovih in torijeve razpadne verige.

Zadnji popravki: 20. 4. 2023