ROMENEK 1/2022

20.06.2022

V času od 6. 6. do 8. 6. 2022 je ekipa ELME v sestavi  Tinkara Bučar, Branko Vodenik, Denis Glavič-Cindro, Sandi Gobec in Mitja Eržen sodelovala na vaji ROMENEK 1/2022 -  vzdrževanje pripravljenosti na izredni monitoring radioaktivnosti v okolici NE Krško za zagotavljanje meritev v primeru splošne ogroženosti. Vaje smo se udeležili člani mobilnih radioloških ekip IJS (ELME), ZVD in NEK. Namen teh vaj je izvedba in primerjava rezultatov meritev hitrosti doze in kontaminacije v okolju, visokoločljivostne spektrometrije gama na izbranih vzorcih ter spektrometrije gama in-situ. Poleg tega smo vadili komunikacijo po radijskih zvezah med regijskim  centrom in NEK ter sporočanje rezultatov meritev po radijski zvezi med člani mobilnih enot. Na vaji smo dokazali dobro primerljivost rezultatov in ustrezno pripravljenost na izredni dogodek.

IMG_0038