Članek v reviji Journal of Nuclear Materials

22.07.2021

Pomembno vprašanje pri razvoju termonuklearnih fuzijskih reaktorjev je življenjska doba reaktorske stene. Reaktorska stena je izpostavljena obstreljevanju ionov in nevtralnih delcev iz plazme, kar povzroča nenehno erozijo plazmi izpostavljenih površin. Dejansko stopnjo erozije določajo različni dejavniki, na primer površinska hrapavost in vpadni kot delcev. Za pridobitev kvantitativnih podatkov, pomembnih za prihodnjo zasnovo reaktorja, smo preučevali hitrost erozije molibdena (Mo) v stanjih različne hrapavosti površin. Površine smo obstreljevali z  devterijevimi ioni energije 1 keV v natančno določenih laboratorijskih pogojih. Meritve smo podprli tudi s simulacijo v računalniški kodi SDTrimSP-3D.

Sodelavci z odseka Mitja Kelemen, Sabina Markelj in Primož Pelicon  so sodelovali z raziskovalci z odseka za tehnologijo površin (F4), Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi CNR, Politecnico di Milano  in VTT Technical Research Centre of Finland.

Povezava na članek