Laboratorij za jedrsko astrofiziko

Institut "Jožef Stefan",
Jamova 39,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

T:+38614773493


Vodja: prof. dr. Matej LipoglavšekSodelavci: Isabela Tišma, dr. Jelena Vesić, doc. dr. Matjaž Vencelj, Žiga Brenčič, dr. Aleksandra Cvetinović

Dejavnosti

Meritve presekov za jedrske reakcije:

Meritve v centru FAIR:

Zelo pomembna dejavnost skupine je tudi izobraževanje dodiplomskih in podiplomskih študentov. Imamo stalno razpisane teme diplomskih in magistrskih nalog. Doktorski študentje so vedno dobrodošli, saj lahko pomagamo pri financiranju podiplomskega študija.

Metode

Metode, ki jih uporabljamo pri svojih raziskavah vključujejo meritve vseh tipov ionizirajočega sevanja:

  • spektroskopija žarkov gama in žarkov X,
  • spektroskopija delcev alfa,
  • spektroskopija protonov in devteronov,
  • spektroskopija elektronov,
  • spektroskopija težkih ionov,
  • štetje nevtronov.

Zunanji sodelavci

Dijana Djeordjić
Gregor Košir

Skupina za jedrsko astrofiziko preučuje jedrske reakcije pri nizkih energijah. Take jedrske reakcije so pomembne v nukleosinteznih procesih v zvezdah in v eksplozivnih scenarijih, še posebej pa nas zanimajo reakcije med lahkimi jedri, ki so se dogajale kmalu po velikem poku. Naša skupina se osredotoča na efekt elektronskega senčenja. Ob prisotnosti atomskih elektronov se preseki za reakcije med pozitivno nabitimi jedri povečajo glede na reakcije brez elektronov. Žal efekta še ne poznamo dovolj dobro, da bi lahko napovedali, kakšno vlogo bo imel v zvezdni plazmi, opažamo pa, da ob prisotnosti elektronov v trdni snovi verjetnosti za reakcije lahko narastejo tudi za več velikostnih redov. Naš namen je bolje raziskati efekt elektronskega senčenja, da bomo najprej razumeli dogajanje v trdni snovi. To bi nam lahko omogočilo tudi napovedovanje verjetnosti jedrskih reakcij v zvezdah.

Ker je Slovenija ustanovna članica centra FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe), smo zelo dejavni tudi v kolaboraciji NUSTAR (NUclear STructure Astrophysics and Reactions) centra FAIR. Tukaj sodelujemo pri raziskavah jedrskih reakcij pri nizkih energijah, pri visokih energijah in pri meritvah atomskih mas, kar je prav tako pomembno za jedrsko astrofiziko.