E-RIHS

E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) je Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost, ki jo podpira Evropski strateški forum o raziskovalnih infrastrukturah (ESFRI). Trenutno je E-RIHS v implementacijski fazi, v kateri se pripravlja na delovanje E-RIHS infrastrukture na evropski ravni. Ustanovitev E-RIHS ERIC (European Research Infrastructure Consortium) je predvidena za jesen 2023.

Trenutno že deluje nacionalno vozlišče oz. konzorcij E-RIHS.si, ki sta ga s sprejetjem sporazuma ustanovila Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Univerza v Ljubljani (UL). S podpisom Aneksov k E-RIHS Konzorcijski pogodbi so se konzorciju pridružili še: Institut Jožef Stefan (IJS), Kemijski institut (KI), Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Univerza v Mariboru (UM), Univerza na Primorskem (UPr) in Zavod za gradbeništvo (ZAG).

Cilj E-RIHS je zagotoviti dostop do raziskovalne infrastrukture, t.j. raziskovalne opreme, znanja, metodologij in usposabljanja, različnim raziskovalcem na področju dediščinske znanosti. Ti lahko izvirajo tako iz humanističnih ved, kot so arheologija, zgodovina ali umetnostna zgodovina, konservatorsko-restavratorske stroke ali naravoslovja. Ker gre za izrazito interdisciplinarno področje, je združevanje različnih ustanov v konzorcij še toliko pomembnejše, prav tako pa ustanovitev konzorcija omogoča dostop do raziskovalnih laboratorijev in opreme tudi ustanovam, ki tradicionalno take opreme nimajo (npr. muzeji, galerije in arhivi).

Nacionalno vozlišče E-RIHS.si, v katerega je vključen tudi IJS, ima dvojno vlogo. Deluje kot samostojna infrastruktura, ki že nudi dostop slovenskim raziskovalcem oz. uporabnikom, prav tako pa ima vlogo veznega člena med slovenskimi raziskovalnimi institucijami in evropskim konzorcijem E-RIHS ERIC.

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij IJS ima na področju raziskovanja predmetov premične kulturne dediščine bogate izkušnje. Raziskave izvaja prek formalnih in neformalnih povezav z institucijami doma in v tujini. S pomočjo PIXE/PIGE analiz, ki jih izvajamo na tandemskem pospeševalniku Tandetron, smo raziskali že mnogo arheoloških in zgodovinskih materialov, kot so npr. steklo in keramika, (pol)dragi kamni, kovine ter kovinski pigmenti.

E-RIHS-banner-narrow

PIXE fibula 2