Zadrževanje vodikovih izotopov v materialih, obstreljevanih z visokoenergijskimi ionskimi žarki

Datum: 17.03.2023Lokacija: Mikroanalitski center IJS, Ljubljana, SlovenijaTip: doc

Doktorska disertacija bo najprej vključevala eksperimentalno delo na novi žarkovni liniji z ultra visokim vakuumom, namenjeni homogenemu obsevanju materialov s ciljem ustvarjanja defektov v kristalni mreži. Sledil bo študij interakcije vodika s takim materialom. V okviru doktorskega dela bo kandidat dokončal postavitev nove žarkovne linije in jo pripravil do obratovanja. Naslednji korak bo preučevanje razvoja napak v kristalni mreži materiala (fuzijskega jekla), ki jih povzroči visokoenergijsko obstreljevanje z delci pri različnih pogojih izpostavljenosti, kot so različna doza obsevanja, učinek temperature, prisotnost vodika med nastankom napak oz. vpliv helija. Zadrževanje in transport devterija bosta v takem materialu preučevana z naprednimi metodami ionskega žarka. Doktorsko delo bo vključevalo tudi modeliranje fizikalnih procesov, ki pripomore k razumevanju eksperimentalnih rezultatov.

Delo bo potekalo na edinem slovenskem 2 MV pospeševalniku, v sklopu laboratorija za fuzijske raziskave, v dinamičnem in sproščenem okolju.

tloris

References:

  • Markelj S. et al., Phys. Scr. 97 (2022) 024006
  • Markelj S. et al. Nucl. Fusion 59 (2019) 086050

Kontakt: doc. dr. Sabina Markelj