Metrologija aerosolov za znanost o atmosferi in boljše ozračje

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2017 - 2020

Vodja projekta: izr. prof. dr. Matjaž ŽitnikŠifra: AEROMETSodelavci: doc. dr. Klemen BučarPartnerji: Institut "Jožef Stefan"Laboratoriji: Laboratorij za elektronsko spektrometrijo

Meritve aerosolnih delcev so ključnega pomena za uveljavljanje zakonodaje EU glede čistosti ozračja za zaščito zdravja ljudi in za raziskave o podnebnih spremembah. Trenutno se kot merilo uporablja masna koncentracija delcev, npr. PM10 (delci s premerom do 10 mikrometrov) in PM2.5 (fini delci s premerom do 2.5 mikrometra), pri čemer pa je negotovost meritev velika, sledljivost pa nezadostna.

Projekt stremi k izboljšanju negotovosti meritev masnih, velikostnih in številčnih porazdelitev aerosolnih delcev in h karakterizaciji snovi v aerosolnih delcih za potrebe opazovalnih mrež kakovosti zraka v EU.

domača stran projekta

aeromet_sponzor