Objava članka v reviji Physical Review Letters

21.04.2022

Na področju raziskav z zavrteno svetlobo (svetloba, ki nosi tirno vrtilno količino), ki jih izvajamo v sodelovanju z raziskovalci z Univerze v Novi Gorici (G. De Ninno, ARRS projekta J1-8134 ter J1-3012) ter Instituta za fiziko na Univerzi Halle (J. Waetzel in J. Berakdar), smo v Physical Review Letters objavili članek, v katerem pokažemo, da je mogoče s svetlobo magnetizirati snov na nanometrski skali. S kratkim in fokusiranim sunkom XUV svetlobe iz laserja na proste elektrone FERMI smo velik del helijevih atomov v tarči dvignili iz osnovnega v enojno vzbujeno stanje, od tam pa v ‘’vrteča se’’ Rydbergova stanja s sočasnim sunkom zavrtene IR svetlobe. Analiza dikroizma v fotoelektronskem signalu je pokazala, da atomske tokovne zanke vrtečih se Rydbergovih valovnih paketov generirajo magnetno polje, ki je lokalizirano vzdolž osi zavrtenega svetlobnega žarka in stabilno na skali življenjskega časa Rydbergovih stanj.

Slika iz članka krasi naslovnico zadnje izdaje PRL, članek je tudi izpostavljen kot Synopsis in Physics. Sodelavci odseka F2 Špela Krušič Andrej Mihelič in Matjaž Žitnik so sodelovali pri zasnovi, pripravi in izvedbi eksperimenta ter v zaključnih fazah priprave članka za objavo.

povezava na članek

arrs_slo