Analize atomske strukture raztopin železovega klorida na DESY v Hamburgu

12.10.2020

V času od 23. 8. do 28. 8. 2020 sem izvedel meritev na žarkovni postaji P65 v sinhrotronskem laboratoriju PETRA III, DESY, v Hamburgu v okviru projekta  I-20200036 EC 'In-situ Fe K-edge XAS analysis of ionic species in the highly concentrated FeCl₂ aqueous solution for energy storage technology'. V sodelovanju s sodelavci Urošem Luinom (UNG), dr. Robertom Haukom (UNI-MB) ter dr. Edmundom Weleterjem (DESY) smo opravili in-situ meritve z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo na železovem absorpcijskem robu K  v različnih raztopinah železovega klorida pri različnih koncentracijah v temperaturnem razponu od sobne temperature do 90°C. Rezultati Fe XANES in EXAFS razkrivajo lokalno okolico železovih kationov v raztopinah, s čimer bomo analizirali neobičajno temperaturno odvisnost elektrolitske prevodnost raztopin, ki so relevantne posebej za tehnologijo shranjevanja energije. Raziskave potekajo v sodelovanju s prof. dr. Matjažem Valantom (UNG). V sodelovanju s prof. dr. Katarino Vogel Mikuš (BF, UNI-Lj, IJS) smo izvedli tudi absorpcijske spektroskopske  meritve  na železovem robu K na vzorcih tkiv fižola, pomembnih kot vir železa v prehranski verigi.