ARIE - Infrastruktura za analitične raziskave v Evropi

Odsek F2
Institut “Jožef Stefan”
Jamova 39
1000 Ljubljana


Vodja: prof. dr. Primož PeliconSodelavci: prof. dr. Matjaž Kavčič

ARIE – Infrastruktura za analitične raziskave v Evropi (Analytical Research Infrastructures in Europe) nudi edinstvene vpoglede v delovanje sveta okoli nas. Vključuje močne vire fotonov, kot so sinhrotroni, laserski sistemi in laserji prostih elektronov; vire nevtronov, ionov in drugih žarkov delcev; ter objekte, namenjene napredni elektronski mikroskopiji in visokim magnetnim poljem.

Ta infrsatruktura predstavlja središča znanstvene in tehnološke odličnosti, ki zagotavlja storitve, podatke in znanje rastoči in raznoliki uporabniški skupnosti z več kot 40.000 raziskovalci v akademskih krogih in industriji na različnih področjih: fizikalnih znanosti, energetike, inženiringa, okolja. in znanosti o Zemlji, pa tudi medicini, zdravju, hrano in kulturni dediščini.

Vpogled v materiale in živo snov, ki ga omogočajo njihova skupna orodja, podpirajo napredne raziskave, potrebne za uspeh projektov Obzorje Evropa. ARIE infrastruktura zagotavlja brezplačen dostop do znanstvene skupnosti uporabnikov na podlagi znanstvene odličnosti in odprtih podatkov. Središča gostijo nekatera najnaprednejša orodja za karakterizacijo na svetu.

Nabor instrumentov, ki so na voljo v omrežju, daleč presega zmožnosti običajnih analitičnih metod – z večjo občutljivostjo lahko razreši podrobnejše značilnosti in hitrejše pojave. Lahko sondira globlje v materialih in napravah v dejanskih pogojih delovanja, da zagotovi edinstven vpogled, razreši tehnična vprašanja in omogoči inovacije.

Mikroanalitični center Instituta Jožef Stefan prispeva k ARIE nabor najsodobnejših analitičnih zmogljivosti z visokoenergijskimi ionskimi žarki na področju materialov, biologije, medicine, okolja, arheometrije in energetskih raziskav. Z veseljem sporočamo, da je bil prvi projekt EU v zvezi z infrastrukturo Horizon Europe, ki ga je predložila mreža ARIE, sprejet za financiranje: ReMade@ARI (št. 101058414, 2022-2026).