Cooperation with customers and complaints

Zavedamo se, da je dobro sodelovanje s strankami ključnega pomena za uspešno delo. Skozi redno komunikacijo skušamo v okviru svojih zmožnosti upoštevati vse vaše napotke in želje, da bi bilo naše delo čim boljše, kljub temu pa se kdaj pa kdaj zgodijo tudi tiste manj prijetne stvari, iz katerih se poskušamo naučiti čim več, da se v prihodnje ne bi več ponovile.

Vsak pritožba stranke je skrajno resno in strokovno obravnavana. Stranke takoj in sproti obveščamo o prejemu pritožbe, poteku reševanja pritožbe ter o izidu in formalnem zaključku pritožbenega postopka. V primeru, ko je vzrok pritožbe stranke nerazumevanje strokovnega ozadja metode dela, jim le-tega obrazložimo na čimbolj razumljiv način. V vsakem primeru zagotovljamo, da so v procesu obravnavanja pritožbe sprejeti vsi ustrezi ukrepi. Izide, ki jih posredujemo pritožniku, mora pregledati in odobriti oseba, ki ni bila vključena v zadevne izvirne aktivnosti.

V primeru, če imate kakšne pritožbe ali pripombe na naše delo, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Informacijo nam lahko posredujete po elektronski pošti, telefonu, če želite, pa si izpišite naš obrazec za obravnavanje pritožb, neskladnosti in predlogov za izboljšave in izpolnite rubriko 1. Opis pritožbe, neskladnosti ali predloga za izboljšave na prvi strani obrazca ter nam ga pošljete.

Obrazec "Obravnavanje pritožb, neskladnosti in predlogov za izboljšave (f2_qa_o18)"

Kadarkoli imate vprašanja v zvezi z našim delom in rezultati, ki smo vam jih posredovali, nas prosim pokličite. Z veseljem vam bomo pomagali.

 

Kolektiv Infrastrukturne skupine za meritve ionizirajočega sevanja (ISMIS) na IJS