Objava v reviji Nuclear Instruments and Methods in Physics

23.02.2024

Članek obravnava načrtovanje in karakterizacijo inovativnih scintilacijskih detektorjev bizmutovega germanata (BGO), ki se uporabljajo za filtriranje Comptonovega kontinuuma iz spektrov, pridobljenih z detektorji germanija visoke čistosti (HPGe). Popolnoma funkcionalna gruča DEGAS-BGO-BC je bila zasnovana in preizkušena z viri žarkov gama (60Co in 152Eu) in med eksperimentom DESPEC na GSI/FAIR. Rezultate meritev smo primerjali s simulacijami in ugotovili, da se večinoma ujemajo.. Poleg tega je bil novi detektor temeljito preučen, tako da so merilne lastnosti v celoti znane.

povezava na članek

kosir_bgo_2