PRIMER - primerjalne meritve hitrosti doze in spektrometrije gama

03.10.2023

Odsek F-2 in SVPIS bosta jutri, 4.10.2023, v okviru ELME na Reaktorskem centru IJS organizirala tradicionalne primerjalne meritve hitrosti doze in spektrometrije gama PRIMER. Tudi letošnji jubilejni 10. PRIMER bo namenjen vsem enotam za posredovanje v primeru jedrskih in radioloških nesreč ter drugim zainteresiranim, ki pri svojem delu opravljajo meritve hitrosti doze in spektrometrijo gama. Pričakujemo udeležbo več kot 15 enot s skupno več kot 40 člani, med njimi tudi dve enoti iz Hrvaške in eno iz Avstrije.