Simulacija zahtevnega okolja v fuzijskih napravah prihodnosti z laboratorijskimi študijami

27.02.2023

Pri iskanju novih virov energije je jedrska fuzija devterija in tritija ena najbolj obetavnih možnosti za človeštvo. Vendar pa je termonuklearna fuzija postavila ogromen izziv za teorijo, eksperimente in tehnologijo zaradi surovega okolja, ki bo v prihodnjem jedrskem fuzijskem reaktorju: nevtronsko obsevanje s 14 MeV, kopičenje helija in implantacija vodikovega izotopa (HI), ki potekajo na istočasno in medsebojno vplivajo drug na drugega. Zaradi tega je potrebno makroskopsko razumevanje vpletenih pojavov, da bi lahko predvideli transport in zadrževanje goriva v prihodnjih napravah. Podala bom pregled do sedaj pridobljenega znanja za volfram, material, ki je bil izbran zaradi dobre toplotne prevodnosti, visokega tališča, nizkega izkoristka razprševanja in nizkega zadrževanja HI. Pokazala bom, kako laboratorijske študije, ki obravnavajo sinergijo med nastankom škode zaradi izpodrivanja in prisotnostjo HI [1–4], pomagajo pri razumevanju pojavov in v kolikšni meri jih je mogoče uporabiti za ekstrapolacijo na prihodnji fuzijski reaktor. Predavanje doc. dr. Sabine Markelj bo na Fakulteti za matematiko in fiziko, soba J19/F1, v ponedeljek ob 16.15, v angleškem jeziku. Vljudno vabljeni.