Poziv kandidatom za doktorski študij - raziskave fuzijske tehnologije

17.01.2023

Možna tema doktorske disertacije: Kandidat bo proučeval napake v kristalni mreži materiala, ki jih povzroča obstreljevanje z visokoenergijskimi delci in posledično vpliv teh napak na zadrževanje vodikovih izotopov v materialih. V okviru doktorske teme bo kandidat v obstoječi eksperimentalni postavitvi razvil novo analitično tehniko, ki bo omogočala detekcijo defektov v kristalni mreži in količino vodika, ujetega v defektih. Delo bi obsegalo laboratorijske vaje in modeliranje fizikalnih procesov. Začetek lahko takoj.

 

dodatne informacije in kontakt: PhD position