Objava novega članka v reviji Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy

06.09.2022

Skupaj s kolegi z zagrebškega instituta Rudjer Bošković smo preučevali občutljivost karakteristične rentgenske emisijske spektralne črte Kα na način kemijske vezave titana (Ti) in kroma (Cr) v različnih spojinah. Meritve smo opravili na našem Mikroanalitskem centru, tarče smo vzbujali s curkom protonov z energijo 2 MeV, rentgensko emisijo pa analizirali z visokoločljivim kristalnim spektrometrom. Rentgenska emisijska spektroskopija (XES) pri vzbujanju s sinhrotronsko svetlobo se je v zadnjem času uveljavila kot metoda, ki omogoča analizo lokalnega spina atomov 3d v različnih materialih, največjo občutljivost dosežemo z meritvijo emisijske črte Kβ. Občutljivost emisijskih spektrov Kα je sicer slabša in zagotavlja predvsem določitev oksidacijskega stanja, vendar pa zaradi bistveno večje izsevane intenzitete omogoča analizo tudi v manjšem laboratoriju z uporabo laboratorijskih virov vzbujanja.

povezava na članek

RADIATE_logo-300x168