Objava članka v reviji JPCC (Journal of Physical Chemistry C)

11.04.2022

Vir elektrokemije v kovinsko-organskih baterijah je stabilna reverzibilna redukcija dvojne kisikove vezi v organskem polimeru. Za karakterizacijo elektrokemijskega procesa smo z rentgensko Ramansko spektroskopijo izmerili absorpcijske spektre kisika v katodah večvalentnih kovinsko-organskih baterij. Kisik, vezan z dvojno karbonilno vezjo, je v absorbcijskem spektru dobro prepoznaven po ostrem resonančnem prispevku okrog 350 eV, ki izhaja iz prehoda elektrona iz 1s v najnižjo nezasedeno molekulsko orbitalo. Z analizo izmerjenih absorpcijskih spektrov smo uspešno določili delež kisika vezanega z dvojno karbonilno vezjo v katodah, iz česar smo nato kvantizirali potek elektrokemijske reakcije v vzorcih.

Vzorce so pripravili raziskovalci s Kemijskega Inštituta v Ljubljani, meritve absorpcijskih spektrov pa smo izvedli na žarkovni liniji P01 sinhrotrona PETRA III v Hamburgu.

povezava na članek

IMG_20210921_113706