Objava rezultatov prenove zunanjega žarka

29.11.2021

Na ionskem pospeševalniku Instituta »Jožef Stefan« smo opravili obsežno posodobitev žarkovne linije z zunanjim protonskim žarkom, ki omogoča analizo objektov v zunanji atmosferi. Glavni cilj posodobitve je bil razširitev zmogljivosti žarkovne linije za meritve porazdelitve elementov v vzorcu na relativno veliki površini (~1 cm2) z lateralno ločljivostjo nekaj 10 µm. V članku, objavljenem v reviji Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, so predstavljeni rezultati karakterizacije ključnih lastnosti celotne eksperimentalne postavitve po prenovi in prvi primer uporabe s področja biologije.