PRIMER 2021 - primerjalne meritve hitrosti doze in spektrometrije gama

24.09.2021

Odsek F2, ELME in SVPIS so ob pomoči Onkološkega inštituta v sredo 22. 9. 2021 na Reaktorskem centru IJS organizirali primerjalne meritve hitrosti doze in spektrometrije gama PRIMER 2021. Namen vaje je bil, da vse slovenske organizacije, ki imajo merilnike radioaktivnega sevanja in opravljajo z njimi terenske meritve, in sorodne organizacije iz tujine preizkusijo svoje znanje in opremo pri različnih nalogah s področja detekcije radioaktivnih virov, izmenjajo izkušnje ter z medsebojno primerjavo rezultatov nadgradijo svoje znanje in delo. Meritev se je udeležilo približno 60 predstavnikov iz 16 različnih organizacij iz vse Slovenije ter po ene organizacije iz Hrvaške in Avstrije.

Sodelovali so: IJS, ARAO, NEK, ZVD, URSJV, Onkološki inštitut, JRKBO Slovenske vojske, Prostovoljna gasilska društva iz Kamnika, Velenja, Steklarne Rogaška Slatina in Slovenske Bistrice, Gasilsko reševalni službi  z Jesenic in Kranja, Poklicna gasilska enota iz Celja, Gasilska brigada iz Ljubljane, Koroški gasilski zavod z Raven na Koroškem ter IMI iz Hrvaške in Landespolizeidirektion Kärnten iz Avstrije.