Meritve na pospeševalniškem centru Desy v Hamburgu

30.09.2020

Konec septembra smo v sodelovanju s kolegi s Kemijskega inštituta na žarkovni liniji P01 sinhrotrona PETRA III v Hamburgu z meritvami ramanskega sipanja rentgenske svetlobe preučevali potek elektrokemijske reakcije v katodah organskih baterij. Baterije na osnovi redoks aktivnih organskih spojin predstavljajo alternativo trenutnim Li-ionskim sistemom, predvsem zaradi skoraj neomejenih zalog in nižje energijske porabe pri njihovi sintezi. Trenutno najboljši kandidati za uporabo v baterijskih sistemih so karbonilne spojine. Osnova elektroaktivnih karbonilnih spojin je reverzibilna redoks reakcija, kjer se karbonilna skupina reducira do alkoksidnega aniona, pri čemer lahko le ta veže kovinski kation. Redukcijo karbonilne vezi v procesu praznjenja smo preučevali z metodo rentgenskega ramanskega sipanja, ki omogoča meritev absorpcijskih robov lahkih elementov (v našem primeru kisika) z uporabo trde rentgenske svetlobe in s tem analizo razsežnih (»bulk«) materialov.

20200928_120928