Objava v reviji Nature Photonics

19.08.2020

Skupina raziskovalcev iz Slovenije, Italije in Nemčije, med katerimi so tudi Andrej Mihelič, Špela Krušič in Matjaž Žitnik z odseka F2, je na pospeševalniku FERMI FEL izvedla poskus, s katerim so pokazali, da je kotna porazdelitev fotoelektronov odvisna od tirne vrtilne količine svetlobe (OAM), ki jo absorbirajo elektroni po izbitju - opazili so majhno razliko v signalu, ko se je topološki naboj žarka spremenil iz +1 v -1. Opaženi dikroizem kaže na novo vrsto elektronske spektroskopije, kjer poleg spinske vrtilne količine svetlobe določa izbirna pravila za absorpcijo tudi vrednost topološkega naboja svetlobnega žarka. Prenos OAM na ansambel kvantnih delcev je težko opazovati, ker je najbolj učinkovit v osi žarka, kjer je intenziteta svetlobe nič. Pri poskusu je bila za tvorbo svetlobnih žarkov z vrtilno količino 1 ključna fokusirana svetloba laserja na proste elektrone FERMI ter fazna maska. Članek je bil objavljen v reviji Nature Photonics.