Optimizacija scintilacijskega detektorja BGO za detektorski sistem DEGAS

Datum: 01.07.2020Lokacija: MICTip: mag

Cilj projekta je optimizacija optoelektričnega zajema s silicijevimi fotopomnoževal-
kami (SiPM) v scintilacijskem detektorju DEGAS BC BGO, ki bo uporabljen v
eksperimentih kolaboracije FAIR/NUSTAR.