Preučevanje interakcije amonijaka s površinami kovin – adsorpcija, izotopska izmenjava

Datum: 26.08.2020Lokacija: MICTip: doc

V sedanjih in prihodnjih napravah za zlivanje se načrtuje vpuščanje dušika za izboljšanje hlajenja robne plazme v območju divertorja in s tem zmanjšanja obremenitve stene. Razumevanje podrobnosti plazemske robne plazme motivira nedavne povečane raziskovalne dejavnosti, usmerjene v študij interakcije med vodikom in dušikom. Kandidat bi preučeval izotopske učinke, povezane z nastajanjem in razvojem izotopologov amonijaka na površinah kovin. Naš cilj je razumeti in količinsko opredeliti adsorpcijo amonijaka in izmenjavo vodikovih izotopov iz molekul amonijaka na različne kovinah, kot je nerjavno jeklo. Proizvodnja in razpad amonijaka je pomembna tudi za študije skladiščenja vodika.

 

Markelj, S., Založnik, A., Čadež, I., 2017. Interaction of ammonia and hydrogen with tungsten at elevated temperature studied by gas flow through a capillary. Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 35, 061602. povezava