Preučevanje učinka absorpcijske poti za različne vpadne vodikove delce (ione, nevtralne atome ali molekule ter razlicne izotope H, D) na permeacijo vodika skozi materiale, ki so pomembni za fuzijo (volfram) – eksperiment in modeliranje

Datum: 26.08.2020Lokacija: MICTip: doc

Za razvoj fuzije moramo razumeti osnovne procese, ki se dogajajo v steni fuzijske naprave in sicer z materiali, ki so izpostavljeni plazmi. Zanima nas transport vodika v materialu z napakami v kristalni rešetki, vpliv intersticijskih atomov nečistoč (HI in He) na evolucijo napak in vloga površine pri prevzemu in sproščanju vodikovih izotopov. V ta namen želimo izvesti določeni poskuse, kjer bomo in situ merili globinski profil devterija ter preučevali transport in permeacijo devterija skozi volfram. Kandidat bo preučeval transport devterija v volframu in učinek absorpcijske poti glede na to v kakšni obliki je vodik (molekula, atom, ion)  in s kakšno energijo udari na površino. Kandidat bo izvedel tudi simulacijo procesov z že razvito kodo in jih primerjal s poskusom.

 

Založnik, A., Markelj, S., Schwarz-Selinger, T., Ciupiński, Ł., Grzonka, J., Primož Vavpetič, Pelicon, P., 2016. The influence of the annealing temperature on deuterium retention in self-damaged tungsten. Phys. Scr. 2016, 014031. povezava

Markelj, S., Založnik, A., Schwarz-Selinger, T., Ogorodnikova, O.V., Vavpetič, P., Pelicon, P., Čadež, I., 2016. In situ NRA study of hydrogen isotope exchange in self-ion damaged tungsten exposed to neutral atoms. Journal of Nuclear Materials 469, 133–144. povezava

Markelj, S., Pelicon, P., Simčič, J., Rupnik, Z., Čadež, I., 2007. Studying permeation of hydrogen (H and D) through Palladium membrane dynamically with ERDA method. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 261, 498–503. povezava