Meritev elastičnega preseka za sipanje litija na devteriju v postavitvi za ionsko metodo elastično izbitih delcev na pospeševalniku.

Datum: 26.08.2020Lokacija: MICTip: mag

Analiza elastično izbitih delcev (ERDA) je ena redkih metod, ki se lahko uporablja za detekcijo vodikovih izotopov na materialih. Analitski žarek, navadno He ali Li, udari na površino vzorca pod majhnim kotom in izbije delce, ki so lažji od vpadnega žarka. Energijo izbitih delcev zaznamo s silicijevim detektorjem. Zaradi različnih kinematskih faktorjev lahko ločimo delce z različnimi masami in dobimo tudi njihovo globinsko porazdelitev. Kandidat bi izmeril presek med litijem in devterijem v konfiguraciji ERDA, to je pridelek izbitih devterijevih ionov pri različnih energijah vpadnega žarka litija. Presek je ključnega pomena za študij interakcije vodika s površinami kovin.

 

Markelj, S., Pelicon, P., Čadež, I., Schwarz-Selinger, T., Jacob, W., 2012. In situ study of erosion and deposition of amorphous hydrogenated carbon films by exposure to a hydrogen atom beam. Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 30, 041601. povezava

Markelj, S., Čadež, I., Pelicon, P., Rupnik, Z., 2007. Studying processes of hydrogen interaction with metallic surfaces in situ and in real-time by ERDA. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 259, 989–996. povezava

Siketić, Z., Radović, I.B., Muto, H., Jakšić, M., 2005. H recoil cross-sections for 7Li ions at 30° and 45° in the energy interval from 2.28 to 5.70MeV. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 229, 180–186. povezava