Postavitev in kalibracija nove naprave za preučevanje termalne desorpcije vodikovih izotopov iz materialov

Datum: 26.08.2020Lokacija: MICTip: mag

Toplotna desorpcijska spektroskopija je metoda, ki se običajno uporablja pri študiju površin za proučevanje kinematike desorbiranih delcev s površine materiala. Običajno se vzorec segreva z linearno hitrostjo segrevanja, desorbirane delce pa med segrevanjem zaznamo z masnim spektrometrom. Kandidat bi zgradil eksperiment, umeril masni spektrometer, da bi lahko pridobili absolutne količine desorbirajočih delcev. Ko bo eksperiment operativen, bo kandidat preučeval desorpcijo vodika iz materialov, kot je volfram, kjer ima naša skupina veliko izkušenj.

 

de Jong, A.M., Niemantsverdriet, J.W., 1990. Thermal desorption analysis: Comparative test of ten commonly applied procedures. Surface Science 233, 355–365. povezava

Salançon, E., Dürbeck, T., Schwarz-Selinger, T., Genoese, F., Jacob, W., 2008. Redeposition of amorphous hydrogenated carbon films during thermal decomposition. Journal of Nuclear Materials 376, 160–168. povezava

Wang, P., Jacob, W., Gao, L., Dürbeck, T., Schwarz-Selinger, T., 2013. Comparing deuterium retention in tungsten films measured by temperature programmed desorption and nuclear reaction analysis. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 300, 54–61. povezava