Meritve v Hamburgu

30.03.2023

V času od 15. 3. do 22. 3. 2023 smo na žarkovni postaji P01 sinhrotrona PETRA III  na DESY v Hamburgu izvedli meritve v okviru projekta  I-20221051 EC "Study of Hard Carbon Electrodes in Na-Ion Battery by Operando X-ray Raman spectroscopy (XRS)".  Opravili smo meritve ogljikovega absorpcijskega roba K (XANES in EXAFS) ter natrijevega roba K v katodi baterije. Analizo volumsko razsežne katode smo dosegli z uporabo rentgenskega ramanskega sipanja, ki omogoči meritev absorpcijskih robov lahkih elementov z uporabo trde rentgenske svetlobe z visoko prodornostjo. Eksperiment je potekal v sodelovanju z Laboratorijem za moderne baterijske sisteme na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, ki se intenzivno ukvarja z modernimi baterijskimi sistemi.