Seminar: Karakterizacija detektorja elektronov

14.09.2022

V ponedeljek, 19.9.2022 ob 13h, bo v seminarski sobi fizike IJS na Jamovi Jan Gobec predstavil potek karakterizacije teleskopskega detektorskega sistema podjetja Mirion Technologies, ki vsebuje silicijev in germanijev detektor. Kalibracija je potekala preko dveh znanih radioaktivnih virov - Am-241 in Bi-207. Poleg omenjenih virov je bila uporabljena še meritev ozadja, opazovan je bil prehod  Po-212 z razpadom alfa v Pb-208 za niz  Th-232. Preko iskanja koincidenc je bil izrisan še spekter hkratnih dogodkov obeh detektorjev za vir Bi-207. V tem spektru so bili identificirani elektroni. Z omenjeno kalibracijo za posamezen detektor smo preko širine vrhov pokazali, kako se nam izboljšajo rezultati, če kalibriramo najprej posamezen detektor in ju potem seštejemo, namesto da seštevamo nekalibrirane kanale in potem kalibriramo spekter glede na dobljene vrhove. Poleg spektra vsote smo izrisali še matriko koincidenc in izračunali izkoristke za posamezne nabite delce in fotone za vsak detektor. Iskanje koincidenc je potekalo preko predhodno napisanega programa v jeziku C++. Nadaljnja analiza in kalibracija meritev, izrisi spektrov in matrike, prilagajanje funkcij in računanje ploščin pa so bili zapisani v programskem jeziku Python. Vabljeni!