Dva članka s področja karakterizacije baterij Li-S

17.08.2021

V okviru Laboratorija za aplikativne rentgenske spektroskopije raziskujemo možnosti rentgenske emisijske spektroskopije (XES) pri karakterizaciji elektrokemijskih procesov v baterijah, ki temeljijo na katodi iz žvepla. Trenutno se pri rentgenski spektroskopski analizi baterij najpogosteje uporablja absorpcijska spektroskopija (XAS), ki se izvaja na sinhrotronih. Spektroskopijo XES lahko uspešno izvajamo tudi v manjšem laboratoriju, kar močno poveča dostopnost analize in s tem pospeši tehnološki razvoj žveplovih baterij.

Člani našega laboratorija so v sodelovanju s sodelavci Laboratorija za moderne baterijske sisteme Kemijskega inštituta objavili dva članka s področja uporabe spektroskopije XES pri karakterizaciji baterij litij-žveplo. V prvem članku, ki je izšel v reviji Applied Energy Materials, so z meritvami XES določili povprečni naboj žvepla v katodi med njenim praznjenjem. V drugem članku, ki je izšel v reviji Chemical Communications, pa so s pomočjo teoretične analize izmerjenih spektrov uspeli identificirati posamezne žveplove spojine in kvantitativno določiti njihove relativne deleže.

povezava na prvi članek

povezava na drugi članek

kavcic_2