Karakterizacija organskih baterij z meritvami rentgenskega ramanskega sipanja na pospeševalniku DESY v Hamburgu

27.09.2021

V času od 15. 9. do 21. 9. 2021 smo izvedli meritve na žarkovni postaji P01 sinhrotrona PETRA III na DESY v Hamburgu v okviru projekta  I-20210340 EC »High-energy aluminium-organic batteries studied by X-ray Raman spectroscopy«. Opravili smo meritve kisikovega absorpcijskega roba K v organskih baterijah na osnovi poli antrakinona (PAQS) v kombinaciji z Al ioni. Analizo volumsko razsežne katode smo dosegli z uporabo rentgenskega ramanskega sipanja, ki omogoči meritev absorpcijskih robov lahkih elementov z uporabo trde rentgenske svetlobe z visoko prodornostjo. Uporabljena spektroskopska metoda je omogočila tudi meritev v načinu operando, kjer smo lahko spremljali spremembo vezi med praznjenjem baterije. Eksperiment je potekal v sodelovanju z Laboratorijem za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, ki se intenzivno ukvarja z modernimi baterijskimi sistemi.