Osvežena objava interkomparacijskih meritev

21.06.2021

Uspešno sodelovanje v mednarodnih primerjalnih meritvah in testih usposobljenosti je ključni dokaz za tehnično usposobljenost laboratorijev. Z dobrimi rezultati tako laboratoriji potrjujejo, da so njihovi rezultati primerljivi z referenčnimi vrednosti in z rezultati drugih laboratorijev.

Tega se v naši infrastrukturni skupini ISMIS zavedamo že od vsega začetka, saj smo prve interkomparacijske meritve z visokoločljivostno spektrometrijo gama v Laboratoriju za meritve radioaktivnosti opravili že daljnega leta 1986. Takrat smo določali vsebnost radionuklidov v vzorcu mesa morskih rib (MA-B-3) ter v jezerskem sedimentu (IAEA/SL-2), obe interkomparaciji je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) na Dunaju.

Z leti je sodelovanje pri primerjalnih meritvah postalo naša stalnica, poleg tega tudi naši naročniki, kot tudi Slovenska akreditacija postavljajo zahteve, da moramo na tak način dokazovati svojo usposobljenost. Pri tem moramo izbrati take ponudnike primerjalnih meritev, da z vzorci, ki jih prejmemo, najbolje pokrijemo vse matrike, ki jih merimo, ter radionuklide, ki jih določamo. Ključna ocena kakovosti je ζ–test:

zeta_formula

kjer sta  ALAB in AREF rezultat meritev laboratorija in referenčna vrednost, uLAB in uREF pa pripadajoči negotovosti s faktorjem pokritja k = 1. Če je |ζ–test| < 2, sta rezultata statistično primerljiva.

Ker zaupamo v svoje sposobnosti in delo, smo rezultate primerjalnih meritev javno objavili na naših spletnih straneh. Poleg tega smo dolgoletne izkušnje, ki smo jih pri tem pridobili,  predstavili na predavanjih na konferencah ICRM leta 2015 in 2017 ter objavili v reviji Applied Radiation and Isotopes:

interkomparacije

Na sliki zgoraj so prikazani vsi rezultati primerjalnih meritev Cs-137 v vodnih vzorcih v obdobju od 1986 do 2014, različna območja aktivnosti so prikazana na različnih grafih. Poleg tega je prikazana še porazdelitev ζ–testov pri teh rezultatih, kjer vidimo, da je večina rezultatov med -1 in 1, vsi pa so manjši od 2.

Povezava do objavljenih interkomparacijskih meritev