Objava v reviji Plant Physiology

23.04.2021

Magnezij (Mg) in kalcij (Ca) sta esencialna elementa za rastline in živali. V študiji Magnesium and calcium overaccumulate in the leaves of a schengen3 mutant of Brassica rapa smo izmerili elementno sestavo mutagenizirane populacije repe (Brassica rapa) in identificirali genotip z recesivno mutacijo, ki omogoča večje kopičenja Mg in Ca. Mutacija se nahaja na regiji genoma, ki ustreza genu SHENGEN3 (SGN3), za katerega je bilo že pokazano, da igra vlogo pri nastanku kasparijeve proge v koreninah, pri čemer imajo sgn3 mutante »puščajoče« korenine, kar vodi v povečano kopičenje Mg in Ca v listih. Te ugotovitve lahko uporabimo za razvoj živil z večjo vsebnostjo Mg in Ca.  Razporeditev Mg in Ca v listih teh rastlin smo iz F2 določali Paula Pongrac, Katarina Vogel-Mikuš in Mitja Kelemen.