Uspešno sodelovanje XRF laboratorija v interkomparacijskih meritvah v programu GeoPT

25.01.2021

XRF laboratorij je sodeloval v interkomparacijskih meritvah v programu GeoPT (Proficiency Testing Programme for Geochemical Laboratories) dveh vzorcev NES-1 (silty soil)  in BIM-1 (silty soil), v katerih je skupno sodelovalo 92 analitskih laboratorijev z vsega sveta. Uporabljen je bil širok spekter različnih analitskih tehnik, tako nedestruktivnih, kot sta energijsko disperzijska rentgensko fluorescenčna spektrometrija (EDXRF) in valovno disperzijska rentgenska spektroskopije (WDXS) ter destruktivnih, kot sta atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) in masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS). Tovrstna interkomparacija predstavlja izjemno zanimiv strokovni izziv za vsak analitski laboratorij zaradi kompleksne matrike samega vzorca, kar je idealno za testiranje učinkovitosti in ustreznosti postopkov razgradnje in priprave vzorca, pa tudi zaradi vsebnosti velikega števila različnih elementov v širokem spektru makro in mikro koncentracijskih območij, kar za multielementne tehnike predstavlja velik izziv na področju kvantifikacije in vrednotenja ter obvladovanja intereferenčnih učinkov, do katerih prihaja v vzorcih z velikim številom elementov. Izčrpno uradno poročilo o vrsti in številu analiziranih elementov obsega v celoti do 54 elementov v makro in mikro koncentracijskem območju v obeh zgoraj omenjenih vzorcih. Naš laboratorij je glede na zmogljivosti in fizikalne zmožnosti trenutne konfiguracije EDXRF laboratorijskih spektrometrov na eni strani in velikost koncentracij v vzorcu na drugi strani poročal o koncentracijah 24 elementov. Certifikata o naših poročanih in referenčnih vrednosti koncentracij elementov in kriterijih sprejemljivosti NES-1 (silty soil)  in BIM-1 (silty soil) sta pripeta. Dosegli smo odličen uspeh,  saj je 19 elementov poročanih v sprejemljivih okvirjih, ostali so zaradi splošno znane slabše analitske občutljivosti XRF tehnike za te elemente nekoliko slabše ovrednoteni, vendar kljub temu še vedno sprejemljivi glede na karakteristike, zahteve, običajen namen in obseg uporabe XRF. XRF je namreč hitra, enostavna in poceni, multielementna, nedestruktivna presejevalna analitska tehnika, idealna in prvenstveno namenjena za hitre teste in preiskave večjega števila vzorcev na osnovi elementnega prstnega odtisa.