Delavnica o industrijski uporabi tehnologije ionskih žarkov

09.12.2020

Dejavnosti na področju prenosa tehnologij, inovacijskega potenciala in aplikacij so v okviru projekta RADIATE predstavili znanstveniki in vodje inovacij  na pospeševalnikih ionskih žarkov treh inštitutov (IRB, Atomki in IJS). Program delavnice je dodatno obsegal tudi predstavitve tehnologij komercialnih podjetij, ki tesno sodelujejo z inštituti. Podan je bil tudi pregled metod upravljanja inovacij na HZDR, kjer kulturo upravljanja inovacij gojijo že leta. Po predstavitvah je sledila živahna razprava, ki se je osredotočila na nekaj zanimivih aplikacij, ki bi jih lahko izvedli na pospeševalnikih, npr. testiranje odpornosti materialov na sevanje. Delavnico je organiziral dr. Johan Meersschaut iz IMEC. Dejavnosti IJS so predstavili dr. Esther Punzon Quijorna, doc. dr. Matjaž Vencelj, dr. Toni Petrovič in Andrej Košiček.

Projekt RADIATE je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 824096 - RADIATE