dr. Aleksandra Cvetinović

asistent z doktoratomE-mail:

Izobrazba

  • univ. dipl. astronomije (Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, 2009)
  • mag. fizike (Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, 2012)
  • doktorat s področja jedrske fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2015)

Zaposlitev

  • mladi raziskovalec na IJS, 2012 – 2015
  • podoktorski raziskovalec na INFN - Laboratori Nazionali del Sud, Catania, Italija, 2016 – 2018
  • asistent z doktoratom na IJS, 2018 –

Delovna področja

  • eksperimentalna jedrska astrofizika
  • jedrske reakcije pri nizki energiji
  • varstvo pred sevanjem in varstvo okolja

Drugi projekti

nacionalni

  • (2018 – 2021) N1-0089: Elektronsko senčenje v jedrskih reakcijah